Påmelding for utstillere Rørosmartnan

Invitasjon til utstillere

Vi takker for deltagelsen under Rørosmartnan 21. – 25. februar 2023!

Vi åpner for påmelding til Røromartnan 20.-24. februar 2024 medio august 2023.

Vi tilbyr salgsarena både innendørs og utendørs.

Vi oppdaterer info til 2024 i juni 2023, men det blir ikke store endringer, så er du nysgjerrig kan du ta en titt på hva som gjaldt for 2023 under her.Praktisk informasjon 2023

Påmelding
Nytt av året er at du melder deg på gjennom denne nettbutikken. Velg skjema etter om du ønsker plass i eller ved Martnashallen Verket Røros, eller i Gata - Røros sentrum. 

Registreringsavgift
Ved påmelding betales kun registreringsavgift som inkluderer velkomstmiddag for inntil to personer. Resten faktureres på nyåret. Bekreftelse av deltagelse skjer fortløpende. Dersom du ikke får plass refunderes hele registreringsavgiften. 

Påmelding innen 15. november: kr 1.650 + mva
Påmelding etter 15. november: kr 2.300 + mva  

Martnashallen Verket Røros er en moderne flerbrukshall med en flate på 4300 kvm. Innendørs er det rom for utstillere, matservering, underholdning og aktiviteter. Utendørs tilrettelegges det for salgsplasser i tilknytning til inngangspartiet, og tradisjonelt samles et hundretall salgsstander i og rundt hallen. Tivoliet plasseres på andre siden av bygget, og en stor parkeringsplass for martnas-besøkende er lokalisert like ved. 

Innendørs
Hallen er utstyrt med standard hvite messevegger og du kan også velge salgsstand uten messevegger. Det kan søkes om valgfri dybde og bredde i hele meter, minimum 2x2 m. Arrangør kan justere disse i dialog med den enkelte utstiller. Det er ikke anledning til å bruke stift, spiker eller annet som setter merker på messeveggene. Spesialtape til formålet fås kjøpt i informasjonen ved ankomst. Vi hører gjerne fra deg om du har egne standløsninger, så ser vi hva vi får til!

Uteområde
Langs gangveien foran hallen og inngangspartiet er det tilrettelagt for fleksible standløsninger med tanke på både areal og produkt. 

Brannsikkerhet
Innendørs er det totalforbud mot bruk av åpen ild, grill, levende lys og lignende. Ønsker du dette utendørs, krysser du av for det i søknaden og beskriver ildstedet. Husk å ha slukkemidler tilgjengelig.

Åpningstid for publikum
Tirsdag kl. 12:00-18:00, onsdag, torsdag og fredag kl. 10:00-18:00 og lørdag kl. 10:00-17:00.  

Rigging
Oppmontering mandag 20. februar kl. 09:00 - 20.30 og tirsdag 21. februar kl. 08:00 - 11:45. Øvrige dager er martnashallen tilgjengelig for utstillere en time før og etter åpningstidene. Se pkt. 8 i reglementet. 

Adgangskort og invitasjonskort 
Alle som deltar i rigging og betjening av stands, skal ha synlig adgangskort med firmanavn og personnavn. Husk å bestille riktig antall i skjemaet. Invitasjonskort kan bestilles for utsendelse til dine kunder, og gir fri adgang en dag.  

PRISER 

Registreringsavgift
Betales i nettbutikken ved påmelding. Påmelding innen 15. november: NOK 1.650 / Påmelding etter 15. november: NOK 2.300 

Standleie
Pr. kvm innendørs uten messevegger NOK 510 / Pr. kvm innendørs med messevegger NOK 620 / Pr. kvm utendørs NOK 80. Merk: 20% rabatt på innendørs stands over 59 kvm.  

Strøm
8A (max 1600 w) NOK 1.150 / 16A (3 fas) NOK 2.150  / 32A (3 fas) NOK 2.850. Merk at ved vesentlige endringer på strømprisene på arrangementstidspunktet vil vi justere prisene forholdsmessig. 

Annet
Oppstillingsplass for bobil spesielt for utstillere – bak Verket Røros NOK 2.100. Adgangskort for rigging/betjening av stand NOK 0 / Leie av bord (40x120 cm) NOK 100 / Leie av stol NOK 50

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift.

TILTALENDE STAND – BEDRE OMSETNING FOR DEG! 

Rørosmartnan har som mål å heve kvaliteten på arrangementet. Vi utfordrer derfor deg som utstiller til å ha en så tiltalende stand som mulig. En god presentasjon av produkter betyr økt omsetning, og vil samtidig bidra til et visuelt løft av arrangementet. 

Beste stand
Vi premierer beste stand i martnashallen og beste stand i gata etter følgende kriterier:
1. Standens utforming: Utstilling, presentasjon, framheving, harmoni mellom produkt og øvrig materialbruk.
2. Orden og renhold, miljø og ressursbruk 
3. Personalets opptreden og kundebehandling.

Prisene deles ut torsdag og består av fri registreringsavgift neste års martna, diplom, gave og medieomtale.  

Martnashandelen midt i sentrum er den eldste delen av Rørosmartnan. Salgsbodene plasseres gatelangs i den særegne trehusbebyggelsen.  

Plassering: Standplassering avgjøres av en rekke faktorer som gateregulering, standstørrelse, strømbehov og i noen grad utstillers ansinnitet. Max standlengde pr registreringsavgift er 10 meter. Eventuell markise i front må ha fri høyde på 2,5 meter. Husk at når du oppgir dybde på standen må alt være medregnet, alt fra evt bil og annet bak standen til markise foran! 

Vi ønsker et visuelt løft av handelsbodene, og vi anmoder alle om å tenke helhet, 

Praktisk info: Alle utstillere må medbringe verktøy som skrujern, hammer, skruer og spiker hvis behov for å henge opp noe i bodene. Har du leid bod av oss må du huske å fjerne igjen alt ved avreise! Det er også smart å ta med en snøskuffe/kost. Merk: Det er ikke tillatt å fysisk feste bod/stand på bakken eller til husvegg 

Brannsikkerhet: Røros er et verneverdig kulturminne berømt for sin trehusbebyggelse. Brannfaren er stor, og alle som ønsker å ha åpen ild må søke. Kryss av på påmeldingsskjemaet og beskriv ildstedet.  Alle må ha slukkemiddel tilgjengelig. I nedre del av Kjerkgata er det ikke tilatt med åpen ild. Av brannhensyn er det ikke tillatt å overnatte på steder som ikke er regulert til formålet.  

Rigging: Anvisning tildelt plass og opprigg er mandag 20. Februar kl 09:00-21:00 og tirsdag 15. februar kl 08:00-12:00. Se reglementets punkt 8. 

Åpningstid publikum: Tirsdag kl 12:00-17:00, onsdag-lørdag kl 10:00-17:00.

Alle stands må være betjent og tilgjengelig for publikum i dette tidsrommet. Det er tillatt å holde salg til kl 18 alle dager unntatt lørdag dersom været tillater det. Salg utover disse tider krever skriftlig særavtale med arrangør.  

Priser

Registreringsavgift: Påmelding innen 15. november: NOK 1.650 / Påmelding etter 15. november: NOK 2.300. Betales i nettbutikken ved påmelding (resten betales etter faktura på nyåret)  

Standleie: Pr salgsmeter NOK 600 / Pr salgsmeter NOK 1250 - ved salg av spekemat og håndmat. Samme salgsmeterpris gjelder over hele sentrum. Merk at evt bodleie kommer i tillegg  

Strøm: 8A (max 1600 w) NOK 1.150 / 16A (3 fas) NOK 2.150 / 32A (3 fas) NOK 2.850. Ved vesentlige endringer på strømprisene på arrangementstidspunktet vil vi justere prisene forholdsmessig! 

Utleieboder:

Treboder utformet som gapahuk: Skråtak og åpning i front, ingen gulvplate. Pressening ligger opprullet på taket og rulles ned og festes når boden skal lukkes. Bodene er uten hyller og bord, og det må medbringes ved behov. To størrelser (bredde x dybde) 3 x2,2 m NOK 1.500 / 6 x 2,2 m NOK 3.000  

Kioskbod i tre: Låsbar bod med inngang fra siden og luke som kan åpnes i front. Boden er uten hyller og bord. Dette, sammen med egen hengelås, må medbringes ved behov. Størrelse: (bredde x dybde) 2,80x2,30 m NOK 1.500 

Merk at bodleie kommer i tillegg til salgsmeterpris 

Bobil for utstillere: Oppstillingsplass sentrumsnært i gata – NOK 2.100

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift

Tiltalende stand – bedre omsetning for deg! 

Rørosmartnan har som mål å heve kvaliteten på arrangementet. Vi utfordrer derfor deg som utstiller til å ha en så tiltalende stand som mulig. En god presentasjon av dine produkter betyr økt omsetning for deg, og vil samtidig bidra til et visuelt løft av arrangementet. 

Vi premierer beste stand i martnashallen og beste stand i gata etter følgende kriterier: 1. Standens utforming: Utstilling, presentasjon, framheving, harmoni mellom produkt og øvrig materialbruk. 2. Orden og renhold, miljø og ressursbruk 3. Personalets opptreden og kundebehandling.

Prisene utdeles torsdag og består av: Fri registreringsavgift neste års martna, diplom, gave og medieomtale.  

Det er mange overnattingssteder i regionen, flere utleiere av private hus og hytter vil melde seg utover høsten og vinteren. Det opprettes også en ekstra bobilcamp ved martnashallen Verket Røros. I tillegg tilbyr vi et begrenset antall oppstillingsplasser for bobil/campingvogn som kan bestilles ved påmelding. Merk at dette må legges til som eget produkt. 

Oversikt over ledig overnatting oppdateres på rorosmartnan.no

Det finnes ledig plass for overnatting hos TOS-Arena på Os. Følg link for Booking og info

Vi har egne parkeringsplasser for utstillere, og for å beregne riktig areal trenger vi opplysninger om bilens lengde og størrelse på eventuelt tilhenger. Dette fyller du inn i påmeldingsskjemaet.

MARTNASHALLEN - VERKET RØROS

Innendørs Martnashallen
Hallen er utstyrt med standard hvite messevegger (disse er 2 meter høy og 1 meter bred). Man kan også velge stands uten messevegger. Det kan søkes om valgfri dybde og bredde med disse begrensninger:  Minimum størrelse på stand er 2×2 m. Alle stander må ha hele meter i dybde og lengde. Som f.eks 2×3 m, 2×4 m, 2×5 m, 3×3 m, 3×4 m, 3×5 m eller større områder. 

Hallen deles så langt det lar seg gjøre inn i tema. Din varekategori gjenspeiler hvilken sone du tilhører. Det er mange hensyn å ta før alt er på plass, størrelsen og plasseringen avhenger av hvor mange som melder seg på i de respektive kategoriene, og områdene vil justeres i fht til dette i dialog med den enkelte utstiller.

Utendørs Martnashallen
Langs gangveien foran hallen og inngangspartiet gis det rom for fleksible standløsninger med tanke på både areal og produkt.   

GATA - RØROS SENTRUM

Her er det er anledning å ha egen standløsning eller leie bod av arrangør. Utleiebodene blir montert og demontert av oss, og står på tildelt plass ved ankomst. Ved egen standløsning må denne beskrives så godt som mulig i påmeldingsskjema.

Standplassering avgjøres av en rekke faktorer som gateregulering, standstørrelse, strømbehov og i noen grad utstillers ansiennitet. Max. standlengde pr. registreringsavgift er 10 meter. Eventuell markise i front må ha fri høyde på 2,5 m. Når du oppgir dybde på standen må alt være medregnet, alt fra evt. bil og annet bak standen til markise foran.

Utleie av kioskbod i tre 
Låsbar bod med inngang fra siden og luke som kan åpnes i front. Boden er uten hyller og bord. Dette, sammen med egen hengelås, må medbringes ved behov. 

Str: 2,8 m x dybde 2,3 m /  Leiepris: kr 1.500 + mva

Utleie av bod i tre, utformet som gapahuk
Skråtak og åpning i front, ingen gulvplate. Presenning ligger opprullet på taket og rulles ned og festes når boden skal lukkes.Boden er ikke låsbar, og er uten hyller og bord. Dette må medbringes ved behov. 

Kort: 3,0 m x dybde 2,2 m / Leiepris: kr 1.500 + mva 
Lang: 6,0 m x dybde 2,2 m /  Leiepris: kr 3.000 + mva 

Se bilder av standløsninger her.