Påmelding for utstillere Rørosmartnan

Invitasjon til utstillere

Velkommen til å søke plass på Rørosmartnan 20. – 24. februar 2024!

Vi tilbyr salgsarena både innendørs og utendørs, og rabattert registreringsavgift til og med 15. november. Påmeldingsfrist er 9. februar 2024. Vi håper riktig mange vil delta!

Link til påmelding finner du nederst på siden. Et godt tips er å lese igjennom praktisk informasjon før du starter registreringen.Praktisk informasjon

Rørosmartnan er en nasjonal begivenhet med rundt 70.000 besøkende hvert år. Disse fem februardagene forvandles Røros til en livlig markedsplass med yrende folkeliv hele døgnet. Verdenskulturminnet Røros bergstad danner en unik ramme rundt arrangementet.

Handelen med utstillere foregår utendørs i gatene i Røros sentrum og innendørs i flerbrukshallen Verket Røros, beliggende i gangavstand fra handlegatene. Det er også tilrettelagt utstillerområde utenfor hallen. Mellom 12 000 og 15 000 besøkende finner veien til Martnashallen Verket Røros i løpet av martnasuka.

Røros ligger ved fylkesvei 30, sørøst i Trøndelag med grense til Innlandet og Jämtland. Det er 40 mil sørover til Oslo, og 16 mil nordvest til Trondheim. Östersund ligger 26 mil nordøst for Røros.

Påmelding
Velg skjema etter om du ønsker plass i eller ved Martnashallen Verket Røros, eller i Gata - Røros sentrum. 

Registreringsavgift
Ved påmelding betales kun registreringsavgift. Resten faktureres på nyåret. Bekreftelse av deltagelse skjer fortløpende. Dersom du ikke får plass refunderes hele registreringsavgiften. 

Påmelding innen 15. november: kr 1.800 + mva
Påmelding etter 15. november: kr 2.400 + mva  

Martnashallen Verket Røros er en moderne flerbrukshall med en flate på 4300 kvm. Innendørs er det rom for utstillere, matservering, underholdning og aktiviteter. Opp mot 14 000 besøkende er ventet hit i løpet av uken. Utendørs tilrettelegges det for salgsplasser i tilknytning til inngangspartiet, og tradisjonelt samles et hundretall salgsstander i og rundt hallen. En stor parkeringsplass for martnas-besøkende er lokalisert like ved. 

Innendørs
Det kan velges ulike stand-moduler i 2 og 3 meter dybde i forskjellige lengder. Disse er utstyrt med standard hvite messevegger og 8A strøm. Arrangør kan justere disse i dialog med den enkelte utstiller. Det er ikke anledning til å bruke stift, spiker eller annet som setter merker på messeveggene. Spesialtape til formålet fås kjøpt i informasjonen ved ankomst. Større stander kan bestilles uten messevegger. Vi hører gjerne fra deg om du har egne løsninger, så ser vi hva vi får til!

Uteområde
Langs gangveien foran hallen og inngangspartiet er det tilrettelagt for fleksible standløsninger med tanke på både areal og produkt. 

Brannsikkerhet
Innendørs er det totalforbud mot bruk av åpen ild, grill, levende lys og lignende. Ønsker du dette utendørs, krysser du av for det i søknaden og beskriver ildstedet. Husk å ha slukkemidler tilgjengelig.

Åpningstid for publikum
Tirsdag kl. 12:00-18:00, onsdag, torsdag og fredag kl. 10:00-18:00 og lørdag kl. 10:00-17:00.  

Rigging
Oppmontering mandag 19. februar kl. 09:00 - 20.30 og tirsdag 20. februar kl. 08:00 - 11:45. Øvrige dager er martnashallen tilgjengelig for utstillere en time før og etter åpningstidene. Se pkt. 8 i reglementet. 

Adgangskort
Alle som deltar i rigging og betjening av stands, skal ha synlig adgangskort med firmanavn og personnavn.

PRISER 

Registreringsavgift
Betales i nettbutikken ved påmelding. Påmelding innen 15. november: NOK 1.800 / Påmelding etter 15. november: NOK 2.400 

Standleie
Pr. kvm innendørs uten messevegger NOK 530 / Pr. kvm. Innendørs med messevegger NOK 640 / Pr. kvm. Utendørs NOK 80. 20% rabatt på innendørs stands over 59 kvm.  

Strøm
8A (max 1600 w) NOK 1.150 / 16A (1 fas) NOK 1.580 / 16A(3 fas 400V) NOK 2.150  / 32A (3 fas 400V) NOK 2.850. Ved vesentlige endringer på strømprisene på arrangementstidspunktet vil vi justere prisene forholdsmessig. 

Annet
Oppstillingsplass for bobil spesielt for utstillere – bak Verket Røros NOK 2.200. Leie av bord (40x120 cm) NOK 100 / Leie av stol NOK 50 / Adgangskort for rigging/betjening av stand NOK 0. Ved bestilling etter 2/2-24: kr 50. 

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift.

Martnashandelen midt i sentrum er den eldste delen av Rørosmartnan. Salgsbodene plasseres gatelangs i den særegne trehusbebyggelsen. Nilsenhjørnet er igjen åpent for bodplassering etter at byggeperioden nå er avsluttet.  

Plassering: Standplassering avgjøres av en rekke faktorer som gateregulering, standstørrelse, strømbehov og i noen grad utstillers ansiennitet. Max standlengde pr registreringsavgift er 12 meter. Eventuell markise i front må ha fri høyde på 2,5 meter. Husk at når du oppgir dybde på standen må alt være medregnet, alt fra evt bil og annet bak standen til markise foran! 

Vi ønsker et visuelt løft av handelsbodene, og vi anmoder alle om å tenke helhet. 

Praktisk info: Alle utstillere må medbringe verktøy som skrujern, hammer, skruer og spiker hvis behov for å henge opp noe i bodene. Har du leid bod av oss må du huske å fjerne igjen alt ved avreise! Det er også smart å ta med en snøskuffe/kost. Det er ikke tillatt å fysisk feste bod/stand på bakken eller til husvegg 

Brannsikkerhet: Røros er et verneverdig kulturminne berømt for sin trehusbebyggelse. Brannfaren er stor, og alle som ønsker å ha åpen ild må søke. Kryss av på påmeldingsskjemaet og beskriv ildstedet.  Alle må ha slukkemiddel tilgjengelig. I nedre del av Kjerkgata er det ikke tillatt med åpen ild. Av brannhensyn er det ikke tillatt å overnatte på steder som ikke er regulert til formålet.  

Rigging: Anvisning tildelt plass og opprigg er mandag 19. Februar kl 09:00-21:00 og tirsdag 20. februar kl 08:00-12:00. Se reglementets punkt 8. 

Åpningstid publikum: Tirsdag kl 12:00-17:00, onsdag-lørdag kl 10:00-17:00.

Alle stands må være betjent og tilgjengelig for publikum i dette tidsrommet. Det er tillatt å holde salg til kl 18 alle dager unntatt lørdag dersom været tillater det. Salg utover disse tider krever skriftlig særavtale med arrangør.  

Priser

Registreringsavgift: Påmelding innen 15. november: NOK 1.800 / Påmelding etter 15. november: NOK 2.400. Betales i nettbutikken ved påmelding (resten betales etter faktura på nyåret)  

Standleie: Pr salgsmeter NOK 650 / Pr salgsmeter NOK 1400 - ved salg av spekemat og håndmat. Samme salgsmeterpris gjelder over hele sentrum. Evt bodleie kommer i tillegg  

Strøm: 8A (max 1600 w) NOK 1.150 /16A (1 fas) NOK 1580 / 16A (3 fas) NOK 2.150 / 32A (3 fas) NOK 2.850. Ved vesentlige endringer på strømprisene på arrangementstidspunktet vil vi justere prisene forholdsmessig! 

Utleieboder:

Treboder utformet som gapahuk: Skråtak og åpning i front, ingen gulvplate. Presenning ligger opprullet på taket og rulles ned og festes når boden skal lukkes. Bodene er uten hyller og bord, og det må medbringes ved behov. To størrelser (bredde x dybde) 3 x2,2 m NOK 1.500 / 6 x 2,2 m NOK 3.000  

Kioskbod i tre: Låsbar bod med inngang fra siden og luke som kan åpnes i front. Boden er uten hyller og bord. Dette, sammen med egen hengelås, må medbringes ved behov. Størrelse: (bredde x dybde) 2,80x2,30 m NOK 1.500 

Bodleie kommer i tillegg til salgsmeterpris 

Bobil for utstillere: Oppstillingsplass sentrumsnært – NOK 2.200

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift

MARTNASHALLEN - VERKET RØROS

Innendørs Martnashallen
Hallen er utstyrt med standard hvite messevegger (disse er 2 meter høy og 1 meter bred). Ønsker man stands over 30 kvm kan man også velge stands uten messevegger. Det kan velges stand-moduler i ulike størrelser, 2x2, 4x2, 6x2 eller 3x3, 4x3, 6x3 kvm. Disse er utstyrt med standard hvite messevegger og 8A strøm. Det kan også velges større åpne stands. Arrangør kan justere disse i dialog med den enkelte utstiller.

Hallen deles så langt det lar seg gjøre inn i tema. Din varekategori gjenspeiler hvilken sone du tilhører. Det er mange hensyn å ta før alt er på plass, størrelsen og plasseringen avhenger av hvor mange som melder seg på i de respektive kategoriene, og områdene vil justeres i fht til dette i dialog med den enkelte utstiller.

Utendørs Martnashallen
Langs gangveien foran hallen og inngangspartiet gis det rom for fleksible standløsninger med tanke på både areal og produkt. 

Se bilder av standløsninger her.  

GATA - RØROS SENTRUM

Her er det er anledning å ha egen standløsning eller leie bod av arrangør. Utleiebodene blir montert og demontert av oss, og står på tildelt plass ved ankomst. Ved egen standløsning må denne beskrives så godt som mulig i påmeldingsskjema.

Standplassering avgjøres av en rekke faktorer som gateregulering, standstørrelse, strømbehov og i noen grad utstillers ansiennitet. Max. standlengde pr. registreringsavgift er 12 meter. Eventuell markise i front må ha fri høyde på 2,5 m. Når du oppgir dybde på standen må alt være medregnet, alt fra evt. bil og annet bak standen til markise foran.

Utleie av kioskbod i tre 
Låsbar bod med inngang fra siden og luke som kan åpnes i front. Boden er uten hyller og bord. Dette, sammen med egen hengelås, må medbringes ved behov. 

Str: 2,8 m x dybde 2,3 m /  Leiepris: kr 1.500 + mva

Utleie av bod i tre, utformet som gapahuk
Skråtak og åpning i front, ingen gulvplate. Presenning ligger opprullet på taket og rulles ned og festes når boden skal lukkes. Boden er ikke låsbar, og er uten hyller og bord. Dette må medbringes ved behov. 

Kort: 3,0 m x dybde 2,2 m / Leiepris: kr 1.500 + mva 
Lang: 6,0 m x dybde 2,2 m /  Leiepris: kr 3.000 + mva 

Se bilder av standløsninger her.

Det er mange overnattingssteder i regionen, flere utleiere av private hus og hytter vil melde seg utover høsten og vinteren. Det opprettes også en ekstra bobilcamp. I tillegg tilbyr vi et begrenset antall oppstillingsplasser for bobil/campingvogn som kan bestilles ved påmelding. Merk at dette må legges til som eget produkt. 

Oversikt over ledig overnatting oppdateres på rorosmartnan.no

Rimelig overnatting for utstillere finnes hos TOS-Arena på Os. Ta kontakt per telefon 915 99 478

Vi tilbyr egne parkeringsplasser for utstillere, og for å beregne riktig areal trenger vi opplysninger om bilens lengde og størrelse på eventuelt tilhenger. Dette fyller du inn og bestiller i påmeldingsskjemaet. For kr 250 pr bil/henger er du sikret parkeringsplass under hele oppholdet.

Påmelding: Velg utstillerområde og kom i gang!

Martnashallen - Verket Røros

Gata - Røros sentrum